Stroj na testovanie nárazom

Stroj na testovanie nárazom sa vzťahuje na stroj na testovanie materiálu, ktorý aplikuje nárazovú testovaciu silu na vzorku na vykonanie testu nárazu. Stroje na testovanie nárazom sa delia na stroje na manuálne testovanie nárazom kyvadla, poloautomatické stroje na testovanie nárazom, digitálne stroje na testovanie nárazom, stroje na testovanie nárazom riadené mikropočítačom, stroje na testovanie nárazom padacieho kladiva a stroje na testovanie nekovovým nárazom. Výmenou kyvadla a základne vzorky je možné realizovať skúšku jednoduchého nosníka a konzolového nosníka. Stroj na testovanie nárazom kladiva je ďalším typom stroja na testovanie nárazom, ktorý je použiteľný na test nárazu kladivom na feritickú oceľ

Získať najnovšiu cenu? Budeme reagovať čo najskôr (do 12 hodín)

Zásady ochrany osobných údajov