spektrometer

Používame ho na analýzu prvku materiálu,

Klasifikácia optických princípov

Podľa spektrálneho princípu disperzných komponentov možno spektrálne prístroje rozdeliť na hranolový spektrometer, difrakčný mriežkový spektrometer a interferenčný spektrometer

OMA (Optical Multi-channel Analyzer) je nový typ prístroja na spektrálnu analýzu s fotónovým detektorom (CCD) a počítačovým riadením, ktorý sa objavil v posledných desiatich rokoch. Integruje funkcie zberu, spracovania a ukladania informácií, čím predstavuje zásadnú zmenu v tradičnej spektrálnej technológii. Pomocou OMA na analýzu spektra je test presný, rýchly, pohodlný, citlivý, s rýchlym časom odozvy a vysokým spektrálnym rozlíšením. Výsledky merania je možné okamžite prečítať z obrazovky displeja alebo vytlačiť tlačiarňou alebo plotrom.

Získať najnovšiu cenu? Budeme reagovať čo najskôr (do 12 hodín)

Zásady ochrany osobných údajov