Detekcia drsnosti

Prístroj na meranie drsnosti povrchu je stolný prístroj na meranie drsnosti povrchu na hodnotenie kvality povrchu dielov. Môže merať drsnosť povrchu rôznych častí vrátane roviny, naklonenej roviny, vonkajšieho valcového povrchu, povrchu vnútorného otvoru, povrchu hlbokej drážky a obežnej dráhy ložiska a realizovať multifunkčné presné meranie drsnosti povrchu

Získať najnovšiu cenu? Budeme reagovať čo najskôr (do 12 hodín)

Zásady ochrany osobných údajov